In mei leggen vogels een ei. En dat doen ze in een….? Juist: een nest. Ook in andere voorjaarsmaanden zijn vogels al druk bezig met de voorbereidingen van hun bouwwerken. Vogels bouwen verschillende soorten nesten. Zo bouwt een fuut graag zijn nest op het water, maken zwaluwen nesten van klei en takjes aan de wanden van gebouwen en maken buidelmeesjes kunstige hangmatten die aan bomen bungelen.