Ssst! Luister goed: de merels, een lijster, een huismus of een heggenmus? Vooral in het voorjaar, de zomer en in het najaar laten zangvogels graag van zich horen. Ga eens vroeg in de ochtend naar een park, naar een rustig plekje in je buurt of ga rustig in je tuin zitten en luister aandachtig.

Via de website van de vogelbescherming kun je vogels opzoeken en de verschillende zangers leren herkennen.

https://www.vogelbescherming.n...